loader

Dyes

  • Para Nitro aniline (PNA)
  • Ortho Chloro Para Nitro Aniline (OCPNA)
  • Ortho Anisidine (OA)
  • Para Anisidine (PA)
  • Meta┬áChloro Aniline (MCA)
  • Ortho Toluidine 5 Sulfonic Acid (OTS)
  • 6 Acetyl OAPSA
  • Ortho Nitro Aniline Para Sulphonic Acid (ONA-PSA)
  • Ortho Amino Phenol (OAP)